Advertentie:Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 21-01-19 in all areas

  1. 2 points
    Gefeliciteerd, ik wens jullie veel geluk en plezier samen!
  2. 2 points
    @Fit @Peter Wouters, merci! We zeggen nog regelmatig tegen elkaar: "Als je ziet hoe dit eigenlijk allemaal is begonnen." Maar ben er alles behalve treurig om!
  3. 2 points
  4. 2 points
    Dat is echt ontzettend leuk om mee te maken via het forum! @Jolien en @P2I