Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/28/2023 in all areas

  1. 1 point
    Daar zit dan gelijk de kern van het verhaal. De werkzame stof is niet duur. Maar om er zeker van te zijn dat je de werkzame stof krijgt en geen bijproducten (met alle gevolgen van dien) moet je wat dieper in de buidel tasten. Met een paar schoenen durf ik het wel aan om die ongezien via een schimmige aanbieder te kopen. Als ze dan niet echt zijn, dan heb ik m’n lesje snel geleerd. Maar met stoffen die je in je lichaam stopt kun je dat lesje maar beter niet leren doormiddel van praktijkervaring. En waar hebben we ‘t over, een honderdje meer of minder. Je lichaam kun je maar 1 keer goed verpesten....