Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/28/2018 in all areas

  1. 1 point
    Ik had al eens eerder gepost dat ik scoliose had. Ik ben trots op mijn armen. Maar ik train dan ook met mijn favoriet. En dat is de expander. Alleen met mijn rugspieren wil het niet zo lukken.