Advertentie:Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/13/2018 in all areas

  1. 1 point
    week 8-9: Tot nu toe is er een krachtstijging van 10 tot 15%. Bij de meeste oefeningen rond 12%. Nog 3 weken te gaan. Dan zal het totaal rond de 15% liggen denk ik. Ik weet niet of dat de normale winst is. Maar ik zou 15% krachtverhoging en 4 kilo massa wel goed vinden. Zeker als het ook nog blijft erna.