Advertentie:Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/11/2020 in all areas

  1. 1 point
    Er zijn idd talloze manieren om je rug te trainen. Probeer ook 'ns T-bar rows, one-arm pull downs, bend over lateral raises en dito rows. Je spieren met verschillende oefeningen prikkelen (variatie in de training) kan wel 'ns verrassend uitpakken. Staar je niet blind op één oefening. Succes Hansie!