Advertentie:Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/11/2020 in all areas

  1. 1 point
    Luitjes, Begrijp de frustraties van iedereen helemaal. Heb de inzendingen van Shorty en Hansie gelezen en ik denk dat zij de gedachten van velen goed weergeven. Zoals het zich laat aanzien wordt er voorzichtig gedacht aan versoepeling van de maatregelen. De curves laten een positieve ontwikkeling zien. Laten we hopen dat deze zich voortzet en we allemaal langzaam maar zeker naar een acceptabele gang van zaken gaan. Zoals voor corona wordt 't nooit meer. Hou rekening met nieuwe regels en voorschriften; pas je aan en laat je niet ontmoedigen. Waar een wil is is een weg. Pik de les op van deze crisis: zorg dat je materiaal thuis hebt om een eventuele toekomstige malaise te kunnen opvangen. @Hansie: je kunt deze tijd gebruiken om je gedachten 'ns te laten gaan over hoe je je training in de toekomst ziet. Wat verwacht je/Hoeveel tijd kun en wil je in stoppen/Schroef een haalbaar schema in elkaar en pieker je niet dol over een situatie waar je totaal geen hand in hebt. En voor iedereen: denk ook eens aan de vele slachtoffers en hun dierbaren die tot nog lang hierna littekens aan deze tijd over houden. Als we ons druk maken over wel of niet kunnen trainen zijn we eigenlijk bofferds. Binnenkort wil ik 't zweet vanaf m'n laptop kunnen ruiken en het ijzer horen klinken! Hou vol mensen, better times are coming!!!
  2. 1 point
    Ik heb nog geen tijd gehad om dit door te nemen maar dit is 'De Bijbel' door James Krieger. https://weightology.net/the-members-area/evidence-based-guides/training-frequency-for-hypertrophy-the-evidence-based-bible/?fbclid=IwAR3ULlGFoybYnmFbwZpPwycpD6EK5g8FuaGv6o2DNVCGr273sT-E6EPEu28
  3. 1 point
    Op hoop van zegen hé Peter. Hopelijk slaat het bij mensen even goed aan. 't Zou wat zijn !