Advertentie:Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/21/2020 in all areas

  1. 2 points
    Bij mijn weten wordt dit niet zo gehanteerd daar de meeste vitaminen en mineralen een ruime veiligheidsmarge hebben. Bij proefopstellingen met ratten wordt dit volgens mij wel gehanteerd. Ik denk eerder dat hoeveelheid/leeftijdscategorie meer gangbaar is. Wil je een lijst met de laatste bevindingen dan is onderstaande link de plaats waar je moet zijn. https://examine.com/supplements/