Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 09/02/2021 in all areas

  1. 1 point
    Om even te reageren op de voltooide log, heel erg bedankt @Traveller040. Heel specifiek beschreven en ook vooral alles is aan bod geweest! Hier hebben mensen iets aan als ze eventueel RAD-140 willen proberen. Dan weten ze naar welke werking en effecten ze moeten zoeken en welke dingen ze ook vooral NIET zullen ervaren. (Zoals de bijwerkingen die er niet horen te zijn inderdaad!) Tot de volgende?!