Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/27/2021 in all areas

  1. 2 points
    Ik ben het eens met Traveller. Zelf consumeer ik al jaren 1 liter koemelk/dag aangevuld met whey gewoon omdat ik het gezond acht. Hieronder de resultaten van een studie die de inverse associatie aantoont van oplopende consumptie van zuivelprodukten met de kans om type2 diabetes te ontwikkelen. Hieronder het verschil tussen totale zuivelprodukten, hoog en laag in vetgehalte. Bron: https://suppversity.blogspot.com/search/label/dairy Verzadigde vetten zijn ten onrechte in het verdomhoekje beland. Denk daarbij aan volkeren zoals de inuit die een hoge consumptie hebben van verzadigde vetten en geen cardiovasculaire aandoeningen hebben. Dit wil niet zeggen dat je moet gaan overdrijven. Onderstaande link brengt meer verduidelijking. https://www.nlbewustgezond.nl/waarom-vet-gezond-is/
  2. 1 point
    Als jij 650 gram aan zuivel producten in je voedingsschema wil gewoon lekker doen. Kan totaal geen kwaad.
  3. 1 point
    Ik zou voor de kip gaan 300gr kip kun je ook verdelen over 3maaltijden. Kun je nu en dan verwissellen met zalm bv of andere vis soort Ik mijd melk te veel transvetten in melk , shake Worden gemaakt met water hier en als vetten eet ik peanutbutter, noten vis. Suc6