Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/08/2022 in all areas

  1. 1 point
    Yes super. Heb je al veel uit kunnen leggen. Wat een hoop desinformatie is er in de wereld, gewoon klote
  2. 1 point
    Ik wens iedereen alvast een fijne jaarwisseling! En ik hoop dat de sportscholen snel weer open mogen en uiteraard niet meer dicht gaan😬
  3. 1 point
    Alvast een gelukkig nieuwjaar