Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/30/2022 in all areas

  1. 1 point
    Met alle respect maar ik denk dat Shorty heel goed weet waar hij over praat. Het gaat hier niet over wie er gelijk heeft of niet. Shorty is oprecht begaan met de gezondheid van de leden en dat zeg ik niet om te paaien. AAS is een serieuze zaak. Voorts moei ik mij niet met de inhoud. Heb hier voorts geen enkel belang bij want het topic ligt niet in mijn interessesfeer.