Advertentie:

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/22/2022 in all areas

  1. 1 point
    In de aanbieding 7 apparaten van Xforce Kwalitatiwf Zweeds merk. De excentrische fase is bij deze apparaten 40% zwaarder dan de concentrische. Het gewichtenpakket kantelt tijdens de beweging. Werkt elektrisch en werkt goed. Staat al op pallets, klaar voor vertrek. -Leg extension -Chestpress -Shoulderpress -Pulley -Pullover -Latpulldown -Side raise Een whatsapper is sneller: 0615058215